menu close menu

Latest Posts

0 comments

Legea nr 69/2000, legea educatiei fizice si sportului

Legea nr 69/2000, legea educatiei fizice si sportului Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 09/05/2000 Titlul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica si sport in Romania. (2) In sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de activitate ...

read more
0 comments

H. G. nr. 343 din 30 martie 2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

H. G. nr. 343 din 30 martie 2011 privind aprobarea Statutului antrenorului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 2 mai 2011 Data intrarii in vigoare : 2 mai 2011 În temeiul art. 108 din Constitu?ia României, republicat?, al art. 60 si 61 din Legea educa?iei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modific?rile ...

read more
0 comments

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul ...

read more