menu close menu

Dintre toate stilurile de arte mar?iale ?i mai ales cele de autoap?rare, cel mai cunoscut a r?mas pân? ast?zi stilul de lupt? numit de japonezi Ju-Jitsu. 

Din  Ju jutsu au luat na?tere difeite arte mar?iale, unele stiluri de karate,

–         Judo-ul fondat în 1886 de c?tre Kano Jigoro,

–         Aikido în 1936 fondat de Osensei Ueshiba Morihei.

–         BJJ -1925 – Fratii  Carlos  si  Helio Garcie

 În afar? de lupta corp la corp cu mâinile goale, adep?ii Ju-Jitsu-lui au înv??at s? se apere împotriva unui adversar înarmat (sau nu) sau a mai multor adversari.

Ju-Jitsu, în traducerea lui ca „arta suple?ei, arta bland?”, arta de a-l face blând pe agresor, este o complexitate de forme ?i metode ale luptei f?r? arme, având la baz? forma deplas?rii, îmbun?t??irea elasticit??ii aparatului locomotor, urm?rind ca superioritatea în cadrul luptei s? nu fie for?a brut? sau a greut??ii, ci a inteligen?ei ?i a flexibilit??ii.

În practic?, principiul esen?ial al Ju-Jitsu-lui este de a-l învinge pe adversar prin toate mijloacele, folosind în acela?i timp minimum de efort.

?i ast?zi, în cadrul M.Ap.N. ?i M.I., se înva?? procedee tehnice de lupt? corp la corp inspirate din Ju-Jitsu. Eu acolo am invatat si m-am perfectionat.

În ?ara noastr?, Ju-Jitsu î?i face apari?ia înainte de cel de-al II-lea r?zboi mondial, în anul 1928, printr-un stagiu de preg?tire condus de japonezul Keishigi Ishiguro, care a predat la un curs de Judo ?i Ju-Jitsu.

Fondatorul si promotorul ju jitsu-lui in Romania – Shihan Alois Gurski (1932-1996) ( 7dan Ju-Jitsu),

La 20 martie 1990 se înfiin?eaz? F.R.A.M., din care f?cea parte ?i Ju-Jitsu, prin Comisia Na?ional? de stil.

Din anul 2001, stilul Ju-Jitsu este afiliat (J.J.I.F.), din acel moment începând ?i particip?rile României la competi?iile interna?ionale de stil.

Clubul nostru este afiliat la F.R.A.M din anul 2009.